Inverzione klupe - antigravitaciona terapija za smanjenje bolova u leđima

Bolovi u leđima zahvataju većinu svetske populacije u nekom trenutku u životu i upravo je ovaj simptom najčešći razlog za odlazak lekaru.

Način života u pretežno sedećem položaju dodatno pojačava bolove uzrokovane poremećajima mišića i kostiju leđa. Treba imati na umu da je bol u leđima samo simptom, a ne bolest.

Naime, njegovi uzroci mogu biti brojni. Lekari navode čak oko 150 različitih uzroka bolova u leđima. Najčešći bol u leđima je onaj mehanički, čak u 90 posto slučajeva, dok upalna bol u leđima čini jedan do pet posto svih slučajeva ove vrste bolova.

Istraživanja sprovedena u SAD-u pokazala su da 80-90% odraslih osoba doživi bolove u donjem dijelu leđa i da su oni vodeći uzrok nesposobnosti kod ljudi mlađih od 45 godina i drugi vodeći uzrok poseta lekarima. Navedene činjenice dovoljan su razlog da se kičmi na vreme posveti potrebna pažnja i preventivno deluje, u smislu očuvanja njene funkcionalnosti i zdravlja.

Uzroci bolova u kičmi

Kičma se kod odraslih osoba sastoji od 33 pršljena raspoređena u pet regija: 7 vratnih, 12 torakalnih, 5 lumbalnih, 5 sakralnih i 4 trtična. Kičma je fleksibilna, jer se sastoji od relativno malih kostiju - pršljenova, koji su spojeni otpornim diskovima. 25 cervikalnih, torakalnih, lumbalnih i prvi sakralni kralježak čine zglobove koji olakšavaju i kontrolišu fleksibilnost kičme. Diskovi za vreme kretanja i mirovanja podnose pritisak različite težine, te kao jastuci podnose promene u prenosima sila.

Kod stajanja pritisak na diskove iznosi 100%, dok se u sedenju može povećati čak do 250%, pa je jasno odakle nastaju i bolovi u leđima nakon dugotrajnog sedenja.

Naime, u sedenju su mišići leđa i trupa opušteni, pa kičma sama "nosi" svu težinu ovoga položaja. Pritisak na diskove se tokom ležanja spušta na oko 75%, a minimum koji se može postići ležanjem iznosi oko 25%. Da bi se pritisak na diskove, a time i na kičmu potpuno otklonio, potrebno je kičmu potpuno poravnati (tada je pritisak na diskove jednak 0), a to se postiže antigravitacionom terapijom uz pomoć inverzione klupe.

U normalnom stanju, diskovi se hrane konstantnim recikliranjem tečnosti diska, što se događa unutar normalnih granica spinalnih pokreta. Pri pokretu, disk uvlači tečnost punu kiseonika i nutrijenata i izbacuje otpadne tečnosti. Taj proces difuzije (usisavanja) tečnosti je u velikoj meri određen unutrašnjim pritiskom diska. Taj mehanizam difuzije radi dobro dokle god diskovi nisu oštećeni, a pokretljivost kičme je normalna. Ali kad se disk jednom ošteti, njegova sposobnost za zadržavanje tečnosti nestaje, pa on postaje suv, krhak (lomljiv) i degeneriše, se što vodi do hroničnog problema.

Bol u leđima može biti izazvana individualnim, psihosocijalnim i fizičkim uzrocima, a na svaki od njih treba pravovremeno i kvalitetno reagovati. Individualni uzroci su oni povezani sa polom, starošću, ukupnim zdravljem i životnim navikama. Pod psihosocijalne se ubrajaju stres, depresija, emocionalna nestabilnost i sl. Na kraju, fizički uzroci su fizička neaktivnost, prekomerna težina, manjak kondicije, način života u sedećem položaju, nepravilno sedenje, loše držanje tela, slabost mišića i ligamenata uz degenerativne promene lokomotornog sistema.

Inverzna ili antigravitaciona terapija

Kako je rečeno, inverznom ili antigravitacionom terapijom se postiže potpuno oslobađanje pritiska na pršljenove i diskove pri čemu se pritisak među diskovima smanjuje na 0.

Inverzna terapija uključuje postavljanje u položaj potpunog obrnutog viska (uspravno prema dnu, s glavom prema dole) ili položaj manjeg ugla, ali i dalje u poziciji u kojoj je glava u nižoj poziciji od nogu. Telo pritom mora biti ravno, a kičma opružena. U ovom položaju se događa tzv. spinalna dekompresija i način je rasterećenja kičme. Ovim postupkom se nežno isteže kičma, smanjujući pritom pritisak u diskovima i zglobovima i pojačavajući prirodni proces zaceljenja oštećenih diskova.

Primenom inverzne terapije poboljšava se protok krvi i izmena hranjivih supstanci u povređenom području. Negativan pritisak stvoren dekompresijom smanjuje pritisak unutar diska i pritisak na živce, odstranjujući pritom bol i disfunkciju i dozvoljavajući da hernija i bulbing diska budu uvučeni natrag na odgovarajuće mesto, čime se otklanjaju bolovi, a kičma "vraća" u svoj željeni položaj.

Antigravitaciona terapija smanjuje gravitacioni pritisak sa diskova i nerava u kičmi i povećava prostor među pršljenovima. Radi se o terapiji kojom se istezanjem kičme smanjuje bol u leđima.

U početku se antigravitaciona terapija sprovodi obrnutim ležanjem na klupici koja se nalazi pod uglom od 60°. Istraživanja pokazuju da je ugao od 60° dovoljan kako bi pritisak u kičmi bio 0. Preporučuje se ovom tehnikom, dva puta na dan, po maksimalno dve minute. S prilagođavanjem na ovaj način terapije, ugao se može povećavati za 10 posto, a nakon svake promene ugla, preporučuje se krenuti sa 1 minutom zadržavanja u tom položaju.

Nakon što se prođu koraci koji se mogu izvršiti na inverzionoj klupici, može se preći na antigravitacione čizme koje su ekstremna primena ove metode. Ne preporučuje se u čizmama visiti duže od 5 minuta po tretmanu.

Kome se ne preporučuje inverzna ili antigravitaciona terapija?

Budući da ova terapija zahteva položaj u kojem je glava u nižem položaju od nogu, ne preporučuje se osobama s povišenim krvnim pritiskom, srčanim bolestima i glaukomom. Naime, u obrnutom položaju dolazi do podizanja krvnog pritiska, povišenja očnog pritiska i usporavanja srčanih otkucaja.

I šta još?

Promena koju, pre svega, treba napraviti kod bolova u leđima uzrokovanih nepravilnim i dugotrajnim sedenjem je prilagođavanje i sedenje u idealnom položaju. Kod ovakvog sedenja stopala dodiruju tvrdu podlogu punom dužinom, a naslon stolice pritom treba da podupire leđa. Po potrebi, između leđa i naslona se može staviti tvrđi jastuk. Ako se sedi pred računarom, ekran treba staviti u visini očiju i blago ga nagnuti (10 do 20 stepeni). Prsti i šake moraju biti opušteni u položaju do 15 stepeni pregiba na tastaturi. Ruka u kojoj se drži miš treba da je celom podlakticom (do lakta) oslonjena na stolu.